Logo
Изграждане и поддръжка на уеб сайтове
За нас
Нашата визия
Последен проект
Осъществени проекти
Портфолио
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Създаване на изображение
Често, създаването на изображение се явява задължителен етап в разработката на дизайн за сайта, в реализацията на конкретни задачи в оформлението. Разработката на дизайн в нашето студио винаги е предшестван от подробни преговори по оформяне на концепцията за оформление на бъдещия сайт и формиране на сценарии за анимация. В хода на подробните преговори и консултации може да бъде сформирано ефективно решение, в което ще бъдат определени необходимата композиция, необходимата асоциативност, цветово решение, минимално количество информация.
Но... За реализиране на сформираната идея липсват материали! Липсват необходимите изображения, няма фотографии с необходимата композиция, ресурси и перспектива. Понякога, няма никакви налични материали! Добре е, ако могат да се направят снимки, за да се получат необходимите изображения. Но съществуват такива креативни идеи, заснемането на които е просто невъзможно. И тогава, следващия етап в работата става създаването на изображения... Ето един пример за шега на дизайнера. Изходното изображение е: Идея + търсене на исторически фотографии на продукцията на Porsche от времето на втората световна война, предшествениците на спортните машини (танковете). Не много работа и получаваме следния резултат: В нашето студио имате възможност да получите необходимото изображение (при сформиране на концепция за оформление) практически от "празен лист". Разбира се, това е много по-сложно, от използването на първата попаднала картинка. Налагани се да работим с десетки изображения на обекти използвани в необходимата композиция, и събиране от тях на окончателното изображение с нужната композиция и ресурси. Задача: създаване на композиция с необходимата асоциативност (енергетика, нефтопреработване, строителство, недвижими имоти). При това е необходимо наличие на електрически мрежи (електричество има навсякъде) и да се направи явен акцент на мълния-защитите... Представяте ли си сложността на задачата? Всичко това в едно изображение! И, разбира се, липсват материали: В резултат - готовото изображение, което се наложи напълно да го "нарисуваме" от празен екран. Отново "рисуваме" от чист екран, с разбиване на композицията на отделни обекти заради последвалата анимация. В резултат получаваме необходимите елементи на композицията: Свилен Иванов
 
  Следваща страница