Logo
Изграждане и поддръжка на уеб сайтове
За нас
Нашата визия
Последен проект
Осъществени проекти
Портфолио
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Създаване на уеб сайт
Създаването на уеб сайтове – това е основното направление в дейността на Студио MyWeb от 2001 година. В нашето студио няма “твърда” архитектура на предлаганите решения и няма “готови” предложения (тип “визитка”, “промо-сайт”, “Интернет магазин”...). Ние не ползваме конвейерна технология – само индивидуален подход към всяка конкретна задача, а опита от осъществените проекти ни позволява да разработваме сайтове за всяка сфера от бизнеса.
Всяко решение което предлагаме се формира в зависимост от оснавните задачи на проекта – необходимата функционалност, спецификата на последващото го обслужване, нивото на подготвеност на персонала (специфичната дейност на фирмата). Ние считаме че това е просто задължиттелно! Не фирмата трябва да «свикне» с функционалността на сайта, а сайта трябва да се разработи за специфичните задачи на конкретната фирма. » Комплексното решение по създаването на сайт включва: Предварителни преговори и консултации – с това започва целия проект на създаване на сайт. На преговорите ние определяме целите на вашата фирма, вашите задачи в Интернет, определяме специфичната дейност, специфичната работа, съществуващата имидж политика, налични рекламни кампании, особености на целевата аудитория, ситуацията с вашите конкуренти. Този начин на работа позволява на нашите клиенти да не безпокоят за това какво и как трябва да кажат – достатъчно е да отговорите на нашите въпроси. Подробните консултации по използваните технологии, обясненията за възможната функционалност на системата за управление на сайта ни дава възможност да определим достойнствата и недостатъците на конкретните решения. Консултациите, в хода на които се формира концепцията за дизайн на сайта, ни помага по-ясно да определим изискванията към оформлението. Маркетингов анализ – участва в планирането на цялата разработка на сайта. Въз основа на преговорите ние изучаваме съществуващата ситуация, анализ на целевата аудитория, специфичното търсене в Интернет на товари или услуги, количествен анализ на съществуващите запитвания, анализ на сайтовете на конкурентите и тяхната политика в Интернет. След проведения анализ се предоставя отчет с препоръки, провеждат се консултации, представя се политиката на сайта, възможната функционалност и методика за неговото оптимизиране. Съставяне на техническо задание – формиране на документацията, необходимата функционалност, средства за автоматизиране, план за извършване на работата, събиране на необходимите материали за сайта, избор на име на домейн. Избор на хост-провайдер с необходимия план за хостинг. Провеждане на консултации и формиране на концепция за оформление – формиране концепция на дизайна с отчитане подробните консултации (вие ще получите не картинка, а обоснована концепция и сценарии на анимацията). Разработка на макет на дизайна – създаване на завършен външен вид на страниците от сайта (заглавни, работни), създаване на Flash анимации (ако дизайна използва Flash), графическа демонстрация на работата на динамичните елементи, показване на цветови варианти Разработка на необходимите банери. Разработка на единна система за управление на съдържанието на сайта – създаване на единен програмен комплекс, разчетен за обикновен персонал на фирма (обикновени потребители). Системата за управление на сайта позволява управление на ЦЯЛАТА информация на сайта, управление на структурата на сайта (добавяне, премахване, замяна на раздели от сайта), добавяне на желаното количество нови страници, визуално редактиране съществуващите страници, удобно управление на файловете и документите на сайта.
По-подробно за системата за управление на съдържанието.
Съставяне на страниците, с отчитане на последващата регистрация в търсещите системи, създаване на Flash анимации, интегриране на програмни решения касаещи функционалността на сайта (система за управление на съдържанието). Регистриране на име на домейн, прехвърляне на сайта, настройка на хостинга, създаване на организация (инсталиране на системи) за събиране на статистика, за пускане на необходимите пощенски кутии, настройка на програмите на сървъра, тестване на сайта. Провеждане на комплексни действия по регистриране на сайта (на целия сайт!) в търсещите системи, с отчитане на специфичните им правила и изисквания. Консултация с персонала на фирмата възложител по работата със системата за управление, обясняване на методиката при работа с динамична статистика. Препоръки и консултации по възможностите за реклама в търсещите системи. » Коментари: Разбира се, работата по създаването на сайта може да включва по-сложна разработка, отчитайки натрупания от нас опит. Всичко зависи от вашите изисквания или необходимост. Но трябва да ви предупредим, че създаването на сайт без предварителен анализ, може да намали неговата ефективност, да затрудни оптимизирането на сайта за търсещи машини. Разбира се, вие можете да поръчате маркетингов анализ и консултации по него отделно. Например ако вие притежавате съществуващ сайт. Нашият опит показва – съществуват ситуации, когато поръчителя счита, че няма необходимост от провеждане на анализ (напълно нов продукт или услуга, за която няма търсене или конкуренция), а сайта е необходим само за имиджовата политика на фирмата. Но винаги има възможност да се привлече целева аудитория не само с преки предложения. Без провеждане на действия по оптимизиране на сайта, вие се лишавате от възможността да привлечете клиенти или клиенти в бъдеще, когато продукта или услугата станат известни на пазара или, когато вие искате да привлечете целева аудитория. Провеждане на рекламна кампания на сайта – това е отделен комплекс от действия, който се извършват след създаването н сайта. Разбира се, притежателя на сайта винаги има възможност да я проведе самостоятелно, но предварителния анализ ще позволи по-качествено планиране, а с това увеличаване на положителния ефект от рекламната кампания. Особено, ако искате да се възползвате от възможностите за реклама в търсещите системи. В хода на работата при създаване на дизайна (подготовка на материалите за сайта), ние можем да извършим необходимата работа за цифрово заснемане, създаване на уеб панорами, сканиране, редактиране на текст, неговия превод. Свилен Иванов
 
Предишна страница