Logo
Изграждане и поддръжка на уеб сайтове
За нас
Нашата визия
Последен проект
Осъществени проекти
Портфолио
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Flash анимация
Flash анимацията присъства в повечето проекти създадени от нас. Именно анимацията позволява ярко оформление на сайтовете и изтъкване на достойнствата и важната информация в тях. В Студио MyWeb съществуват високи изисквания към създаването на Flash елементите за оформление.
Анимацията в нашите проекти не пречи на успешната индексация на сайтовете, а контрола върху режима на зареждане и ограничения размер на файловете позволяват постигане на бързо зареждане на страниците. Свилен Иванов
 
Предишна страница