Logo
Изграждане и поддръжка на уеб сайтове
За нас
Нашата визия
Последен проект
Осъществени проекти
Портфолио
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Маркетингов анализ
Невъзможно е създаване на ефективен сайт без маркетингов анализ на съществуващата ситуация в Интернет, спецификата на задачата и целевата аудитория на сайта. Трудно е да се определят ефективните действия по създаването на сайт, с цел привличане на необходимата целева аудитория. Поръчителят трудно може да направи избор, без подробни консултации по предлаганите решения. Ако Вие желаете да получите реален доход от бъдещия сайт, то за постигане на максимална ефективност е необходимо провеждане на маркетингов анализ на съществуващата ситуация, анализ на конкурентите ви в Интернет.
Резултатът от подобен маркетингов анализ ще помогне точно да се определят конкретните действия, необходими при създаването на сайта, да сесформира политика на привличане на необходимата аудитория, да се проведе анализ на конкуренцията в Интернет, и ефективно използване на рекламните услуги в търсещите системи. » Предварителен маркетингов анализ Маркетинговия анализ на целевата аудитория в Интернет позволява да се определи особеността на търсенето на предлаганите от фирмата продукти и услуги. Той позволява определянето на количеството заявки за ден, прогнозиране на възможна посещаемост. Да узнаем спецификата на заявките, което често позволява внасяне на изменения и в политиката или асортимента на самата фирма. Количествения анализ и формулировката на заявките от посетителите позволява сформирането на най-ефективната организация на сайта., оптимизиране на страниците на сайта и тяхното оптимизиране в търсещите системи, поместването им в каталози, провеждане на някои видове рекламни кампании, например - ефективна реклама в търсещите системи. Маркетинговия анализ на сайтовете на вашите конкуренти, позволява определянето на основните ви конкуренти, тяхното количество, да отчетем възможностите на техните сайтове. Определяне на предимствата и недостатъците, планиране на по-ефективна организация и функционалност на системата за управление на бъдещия ви сайт. Анализ на допълнителната информация за продуктите и услугите, съществуващи в Интернет, представляващи интерес за потенциалните ви клиенти (позволява организирането и публикуването на информацията във вашия сайт, за привличане на необходимата целева аудитория). » Поръчване и провеждане на маркетингов анализ Услугата маркетингов анализ можете да поръчате заедно с вашия сайт или отделно, за съществуващи или планирани проекти. Резултатите от маркетинговия анализ се предоставя на поръчителя във вид на подробен отчет, препоръки за по нататъшната оптимизация на сайта, включваща списък на необходимите връзки, статистика, коментари, а също методика за работа с тях. Провеждане на подробна консултация с персонала на поръчителя по методиката на работа с резултатите от анализа. Рекламни кампании в търсещите системи на основание на маркетинговия анализ. » Консултации В процеса на преговори ние провеждаме подробни консултации по съществуващите технологии, функционалност и ефективност на предлаганите решения за сайт, особености и изисквания към разработката на дизайна, съществуващи технологии за оформление. Ние се стараем да покажем начина за тяхното ползване и съществуващите недостатъци, основавайки се на конкретните цели и задачи на сайта. Също така ние провеждаме консултации по особеностите на маркетинговия анализ, анализ на поръчката и данните от статистиката. Свилен Иванов
 
Предишна страница