Logo
Изграждане и поддръжка на уеб сайтове
За нас
Нашата визия
Последен проект
Осъществени проекти
Портфолио
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Как да поръчаме уеб сайт?
Поръчването на сайт е лесно - достатъчно е да направите контакт с нас (форма за контакт) и да се договорим за предварителните условия. За удобство можете да подготвите вашите изисквания към сайта и да ни ги изпратите. Длъжни сме да Ви предупредим ...
Обикновено, в Студио MyWeb работим върху няколко проекта, и разработката на проект с "горещи" срокове ние, най-вероятно няма да можем да осъществим. (Изключения правим само при използването на пакет "СПЕШЕН").
Поднасяме своите извинения, ако дадената ситуация предизвиква у вас неудобство. Основния проблем при предварителното поръчване на сайт е в това, че поръчителя вече има някакви изисквания към сайта, към неговата структура и функционалност. Това е прекрасно но... Много често, тези изисквания не са пълни. Вие не отчитате всички тънкости и възможности, които може да ви даде вашия сайт. Понякога даже, изисквате реализирането на доста погрешни решения, способни да лишат уеб сайта от цял ред възможности и достойнства. И даже - сериозно да вредят на развитието на сайта. Ако уеб сайта е инструмент на вашият бизнес, то моля, нека бъдем прагматични. За начало помислете, какво вие нужно. Не за това каква да е картинката на първата страница и какви красиви сайтове сте виждали (ние можем да го направим по-добър). Не за това колко много може да са бутоните с интересни названия и за какво са писали конкурентите на своите сайтове. Преди да поръчате сайт, вие трябва да помислите за своите задачи в Интернет. Просто заради експеримента - пробвайте да определите вашите изисквания към сайта, отговаряйки на няколкото въпроса по-долу. » Желаете ли да увеличите вашите продажби за сметка на Интернет аудиторията? Съществуващата ситуация показва, че Интернет се явява най-удобния и ефективния способ за достигане до целевата аудитория (потенциалните клиенти). Формирането на комплексни действия, при създаването на сайт, разчетени на увеличаване на продажбите - това е основния повод за създаване на уеб сайт. Създаване на сайт от вида (просто да съществува) съставен от няколко страници (сайт-визитка) - това не най-добрия способ за влагане на средства. » Желаете ли да притежавате удачна индексация на сайта в търсещите системи? Спецификата на търсене на необходимата информация в Интернет (стоки или услуги) - това е търсене с помощта на търсещите системи. Удачната индексация на сайта в тях - това е пряк достъп до целевата аудитория. Сайт, създаден без удачна индексация не може да оправдае своите разходи без значение колко малки са те. Липсата на подобна политика води до загуба от конкурентите в борбата за целевата аудитория. » Желаете ли Вие да излезете на други пазари по най-простия и удобен начин? Търсенето в Интернет, това не е само търсене във вашия регион или град. Съществува погрешно мнение, че активни в Интернет са само София и нейната околност и че дялат на останалите региони е минимален. Това не е точно така. Ако жителите на столицата притежават много способи за търсене на необходимата стока или услуга (вестници, магазини, обяви, изложения...), то в останалите региони няма такава възможност за получаване на информация. Интернет е най-удобния начин за търсене на необходимата информация, особено в специализирани области (производство, промишленост, доставчици). » Желаете ли да разберете спецификата на търсенето на стоки и услуги в Интернет?
» Желаете ли да разберете спецификата на конкуренцията ви в Интернет?
Не е възможно сформирането на ефективни действия и формирането на политика на сайта, без разбиране на спецификата на търсене в Интернет. Само при наличие на конкретно изучаване на конкуренцията е възможно определянето на конкретни действия и изисквания. Тази информация е необходима на нас, при създаване на вашия сайт. Но тази информация е още по-необходима на вас, за разбиране на ситуацията и планиране на действия за оптимизиране и реклама на сайта. » Желаете ли вашият сайт да изглежда по-добре от тези на вашите конкуренти в очите на Интернет аудиторията? Обикновено, сайтът в Интернет е първия етап от запознанството с вашата фирма. При търсене на необходимата информация чрез търсещите системи, потребителите се запознават (откриват) не само вашият сайт, но и други подобни на него. Обикновено това са сайтове на конкуренти. Не трябва да вярвате, че потребителите ще се озоват веднага на вашия сайт. Именно на този етап (първо запознаване с вашата фирма) протича сравнение на вашата фирма с останалите. В това сравнение ключова роля изиграва оформлението на вашия сайт (дизайн на сайта). Качеството на оформление - това не е само способ да се отделите от "сивата маса", това е нивото на вашето уважение към посетителите на сайта (уважение към бъдещите ви клиенти). » Желаете ли да решавате презентационни задачи с помощта на сайта?
» Желаете ли да посочите вашите достойнства и преимущества?
Ако сайта е разчетен за посещаемост от целевата аудитория (сайта е оптимизиран за търсещи машини), то много е важно да се направят съответните смислови акценти. Да се покажат предимствата на вашите услуги или стоки, да се отстранят съществуващите страхове у потребителя, да се акцентира на удачна работа с клиентите и т.н. Всичко това е презентационна задача и решаването и е задължение на сайта! Желателно е това да стане още от първата страница. » Желаете ли да направите вашият сайт максимално удобен за потребителите? Сайта, това е особен вид документация. Той притежава ред особености и определена функционалност. Но най-сложното е това, че посетителите трябва да разбират неговото съдържание и функционалност САМИ, без вашата помощ! От това на колко му е удобно да работи с вашият сайт, ще зависи и емоционалното впечатление на потребителя. Даже и най красивия дизайн няма да промени негативното впечатление, ако този дизайн кара посетителя на сайта да чака неговото бавно зареждане. Ако вие "объркате" посетителя с неудачна организация на навигацията на сайта, то пак ще предизвикате отрицателна емоция в потребителя. Изследванията показват, че ползувателите на Интернет най-се "вбесяват" от загуба на време и "неразбирането". Хората се стремят да забравят отрицателните емоции и се стараят да не се срещнат с тях отново. В търсенето на "необичайни" дизайнерски решения и разбираема само за вас навигация на сайта, вие можете "планирано" да насочите целевата аудитория към по-удобните сайтове на конкурентите! » Желаете ли сайт, не предизвикващ проблем с неговото обслужване? Изключване на допълнителни съгласувания и разходи по поддръжка на сайта? Сложността в обслужването на сайта предизвиква страх и паника в обикновеният персонал на фирмата, незапознат с Интернет-технологиите. Именно тези страхове създават търсенето на услуги за поддържане на сайта от страна на организациите. Но съвременните технологии вече отдавна осигуряват максимална простота в обслужването на сайта от обикновения персонал на вашата фирма. Без специални навици и без привличане на работа на разбиращи от компютри специалисти. От 2001 година ние водим разработка на система за управление на съдържанието на сайтове от обикновен персонал. Това ви позволява да управлявате целият сайт, неговата структура и много други (описание на системата за управление). Това ви икономисва работно време и средства, няма необходимост да подготвяте материали за странична организация, да съгласувате и най малката промяна, да проверявате свършената работа, а накрая да платите за всичко това. В самостоятелното управление на сайта няма нищо сложно. Нашите решения от самото начало са разчетени за обикновения потребител. Практиката показва, че да се справи с това може всеки персонал с минимални познания и работа в Интернет. Ако дойде нов работник, то подробната инструкция (с картинки) ще му позволи усвояването на управлението на сайта за не повече от 1 час! » Желаете ли да притежавате възможност за получаване на преки поръчки от сайта? Представите си колко удобно е това? Вашия клиент вече е направил своя избор, сам е намерил отговор на своите въпроси, вече се е съгласил с цената и е избрал именно вас от всичките ви конкуренти, сформирал е своята поръчка... А вие нищо не сте направили, продавачите или менажерите са се занимавали с друга работа, няма загуба на работно време... Мечтата на продавача! » Желаете ли да притежавате пълна независимост от странични организации?
» Да изключите достъпа на странични организации до сайта, поверителност на информацията (закрити раздели, пароли за достъп)?
Пълното притежаване на сайта дава независимост от странични организации и специализиран персонал, разбирането на методиката и политиката на сайта, неговото развитие. Има още един важен момент - поверителност. Обслужването и поддръжката на сайта от странични организации (особено ползването на хостинг чрез посредник) може да изисква предоставяне на пароли за достъп на странични организации. А това е поверителна информация! » Желаете ли получаването на сервизни функции за удобство при работа? За ефективна работа със сайта обезателно ще ви е необходима възможност за събиране на подробна статистика за посещаемостта на сайта (собствена система за събиране на статистика), създаване на резервно копие на данните на сайта, възможност за удобно контролиране и управление на файлове от всякакъв формат и много други.
Възможно е, да ви помогнем да видите допълнителните възможности на бъдещия ви сайт. По-внимателно да определите изискванията към бъдещия ви сайт. Най-вероятно ще ви потрябват допълнителни консултации, подробности и разяснения. Именно по тази причина, ние провеждаме подробни консултации. Вие сте длъжни да знаете възможностите, да разбирате спецификата и достойнствата на нашето предложение! Само след това вие ще забележите, че фразата поръчване на сайт, не отразява сложността на формирането на изискванията към бъдещият проект. Голяма част от нашие клиенти, се обръщат към нас, вече притежаващи уеб сайт и опит от неговата експлоатация. Разбират възможностите на различните решения, но те притежават и негативен опит. Именно този негативен опит ги кара да изберат нашите решения. Причината е, че те желаят създаването на нови сайтове, но този път с пълни възможности. Такива клиенти не е необходимо да се запознават с възможностите на Интернет-технологиите. Те желаят да притежават тези достойнства и ефективно да работят с новия сайт дълго време. Ако това е вашия първи сайт и ако вие нямате опит в неговата разработка, то обезателно се изисква провеждането на консултации. Подробните консултации ще помогнат за сформирането на вашите задачи и сформиране на изискванията към вашия сайт. От изискванията към сайта се определя техническото задание. А изпълнението на техническото задание ще доведе до създаването на действително ефективен сайт, способен да изпълнява поставените задачи. Поръчването на сайт е лесно! Просто посетете страницата за заявки. Свилен Иванов
 
  Следваща страница