Logo
Изграждане и поддръжка на уеб сайтове
За нас
Нашата визия
Последен проект
Осъществени проекти
Портфолио
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Достойнствата на уеб сайтовете разработени от Студио MyWeb
Дизайн на сайта - едно от явните достойнства на сайтовете, създадени в студиото.
Вие получавате качествено индивидуално оформление.
Вие получавате действително дизайн, възможност за използването на различни технологии на оформление и необходимите консултации!
Подробни консултации - това е особеност на студиото и задължително условие.
Само на основание на подробните консултации, нашите клиенти могат да получат представа за достойнствата и недостатъците на различните решения за сайт, окончателно планиране на изискванията към проекта, неговата функционалност и оформление.
Само подробните консултации и пълното разбиране на спецификата помагат на нашите клиенти да вземат правилното решение и избягването на грешки при планирането на проекта Предварителен маркетингов анализ - задължителен етап във всеки наш проект по създаването на сайт. Ние считаме, че нашите клиенти са длъжни ясно да виждат и разбират спецификата на търсенето в Интернет на техни услуги или стоки, да разберат ситуацията с конкуренцията в Интернет. Само конкретните данни от анализа позволяват избягването на "празни" обещания, по-точно планиране на изискванията към сайта, неговата организация и последваща политика на оптимизация. Данните от анализа се предоставят на поръчителя в състава на материалите към всеки проект. Пълна функционалност - всеки проект на студиото осигурява пълно-функционална система за управление на съдържанието на сайта за обикновен персонал. Това не е просто "редактор", служещ за управление. Това действително е система: визуално редактиране, управление на цялата информация, управление на структурата, управление на библиотека от файлове и изображения, статистика, резервно копиране, профили на потребителите, подробна документация и много други. Предимствата са - надеждност, възможност за индивидуална конфигурация за съществуващите задачи и изисквания, опит от собствените разработки и експлоатация от 2001 година. Максимално удобство и простота на управление - всички проекти и програмни решения са разчетени за обикновен персонал на фирма (обикновени потребители на персонален компютър). В съчетание с пълната им функционалност, това позволява изключване на всички разходи за обслужване (поддръжка) от странични организации. Липса на необходимост от привличане на специализиран персонал. Оптимизация на сайта - задължителна част от всеки проект, необходима е за получаване на максимална ефективност на сайта. На нея отделяме особено внимание в постановката на задачите и изискванията към създаването на сайта. Системата за управление на съдържанието е разработена с отчитане управлението на оптимизацията на страниците на сайта и възможност за провеждане на ефективна политика на предвижване на сайта. Обезпечаване на независимост от разработчика - едно от основните изисквания, които ние прилагаме в своите проекти, заедно с това намалявайки разходите на нашите клиенти свързани със сайта. Независимост от странични фирми извършващи поддръжка - сайта се управлява от обикновен персонал.
Липсват различни видове "арендни" програмни решения; Свобода при избор на хостинг, независимост от разработчика, поверителност на информацията; Предоставяне на справочна документация и ръководство за ползване; Предоставяне на програмните решения в състава на проекта; Предоставяне на първичните файлове от макета на дизайна и проектните анимации; Предоставяне на данни от анализа на спецификата на търсенето и конкуренцията в Интернет; Провеждане на семинар с персонала на фирмата по методиката на работа и политика на сайта.
Обучение на персонала на фирмата поръчител - при завършването на всеки проект, ние провеждаме семинар с персонала на фирмата поръчител, с цел придобиване на навици при работа с сайта. В хода на семинара ние отговаряме на възникналите въпроси и предоставяме справочна и методическа документация. Оказваме информационна поддръжка на нашите клиенти. И всичко това е предназначено за обикновен персонал. Възможност за оптимизация на документообработката - синхронизация на данни от вътрешната база от данни, автоматично публикуване на данните. Ако вие притежавате прайс-лист с няколко стотин позици или в няколко варианта, то редактирането "на ръка" на каталога е просто нереално (изисква значителни усилия от персонала и загуба работно време). Единствения изход е автоматизация. Ние притежаваме значителен опит за интегриране на системата за управление с различни бази от данни и програмни решения съществуващи при клиентите. Гаранционни задължения - в договора обезателно се указват гаранционни задължения за цялото програмно решение. При възникване на технически проблеми, ние ще се справим с тях напълно безплатно. Ние сме заинтересовани в изучаването на причините предизвикващи технически проблеми, но в последните години такива прецеденти не възникват. Изводи: Всичко казано по-горе, напомня за стандартните рекламни фрази, когато желанието "да изглеждаш на ниво" изпреварва опита и реалните възможности. Комплексното решение по създаването на сайт в Студио MyWeb е рядка възможност от която получавате не само качества и функционалност, но и разбирането на спецификата и възможностите. Възможно е, именно заради това, нашите решения избират клиенти, вече притежаващи сайт и опит от експлоатацията му. Това са тези фирми, на които им е нужен Интернет и те желаят да бъдат най-добрите в него. Свилен Иванов
 
  Следваща страница