Logo
Изграждане и поддръжка на уеб сайтове
За нас
Нашата визия
Последен проект
Осъществени проекти
Портфолио
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Колко струва уеб сайт?
Студио MyWeb се занимава само с комплексни проекти по създаването на сайт. Всеки проект е индивидуален, само така можем да решим конкретна задача. А в повечето случаи е необходимо решение веднага на няколко задачи. Стойността на комплексно решение по създаването на сайт започва от 200лв. Напомням, че това е комплексно решение. Ако стойността е по-ниска, то всичко описано като достойнства в създаваните сайтове, не би било вярно! Предлаганата цена за създаване на сайт също е едно от достойнствата, отчитайки ред фактори:
» Създадените от нас уеб сайтове включват: Качествено на оформление и дизайн на сайта; Пълно управление на целия сайт, добавяне не желано количество страници (раздели); Независимост от разработчика, изключва следващи разходи по поддръжка, изключва зависимостта от квалифицирани специалисти; Оптимизация на сайта, маркетингов анализ, методика на предвижване; Пълен обем документация (ръководства, файлове, отчети, техн.документация); Обучение на персонала, семинар с персонала по методиката на работа; Надеждност и опит при разработването на сайтове от 2001 година. » Стойността на разработвания сайт може да нарасне според ред причини: Допълнителни изисквания, голям обем материали, необходимост от специални програмни разработки за интегриране на съществуващи у вас програми или бази от данни от сайта. Например: синхронизация на данни (цени, описания, количество на склад, данни за потребителите) между вашата вътрешна база от данни и уеб сайта. Въпреки, че за годините работа, ние сме сформирали различни решения по интеграция, автоматизация на сайтове и документо-обработка, което ни позволява намаляването на стойността на тези решения. » Какво не притежаваме... При нас няма "стандартни решения" ("сайт-визитка", "бизнес-сайт"), кога вашите изисквания ще бъдат изпълнени удобно в някакво производствено решение, това не конвейер! Не поръчителя трябва да изменя своите изисквания по задачите или функционалността на сайта, а сайта е длъжен да бъде построен според изискванията на поръчителя, неговия персонал и спецификата на работните процеси. Всеки сайт може да бъде реконфигуриран с цел бъдещо развитие. Например: прост каталог може да се превърне в Интернет-магазин, а информационен раздел в цял портал и т.н.. Ние не продаваме "готови" шаблони на дизайна. Ние предлагаме само индивидуален графически дизайн или анимация, разработени въз основа на подробни консултации, съвместно с поръчителя сформираната концепция на оформление. Нашите клиенти не трябва да се сблъскват със ситуация, когато техния дизайн се оказва на сайта на друга фирма. Ние не се занимаваме с изпълнение на отделни видове работа - само дизайн за сайт, само анимация, само оптимизиране или само система за управление. Всички етапи (всички елементи) на сайта зависят един от друг. Само комплексен проект по създаването на сайт може да е ефективен. Работа тип "половинчати" решения не са нашият метод. Изпълнението на отделни видове работа е възможно само за нашите клиенти. Ние нямаме цена за всеки отделен модул, ние имаме цена за проект. Посочването на цената на отделен модул няма смисъл, ако е необходима ефективност, то единия модул зависи от другия. А това е комплексно решение за създаване на сайт. » Помислете какво желаете... Решението за стойността на бъдещия сайт изисква от поръчителя да познава спецификата. Повечето от нашите поръчители са фирми притежаващи сайт, имащи опит за работа с Интернет (възможно е, именно заради тези причини да избират нашите решения). Но ако вие нямате опит за провеждане на разработка или вие не познавате всички достойнства - консултирайте се , питайте, направете справка за нас... Невъзможността за представяне на конкретна стойност на бъдещия проект се обуславя от още един фактор. Обикновено, клиентите не знаят за всички възможности на съществуващата технология, не виждат ефективността и изгодите от реализациите в своите проекти. Това е нормално, те са професионалисти в своя бизнес, а ние в нашия. Показването на тези възможности, обясняването на техните достойнства и недостатъци е наша задача. Заради това, питайте и даже изисквайте разяснения. Тогава вие ще знаете какво купувате и защо ви е необходимо, и чак след това направете изводи. Стойността на създадения сайт в Студио MyWeb се определя от качеството и функционалността на създадените проекти. обезателно анализирайте пазара, пробвайте да изчислите стойността на създаването на сайт, сравнете я с нашето комплексно решение. Сравнете качеството на проектите (нашето портфолио). Опитните клиенти са най-добрите ни клиенти. Свилен Иванов
 
Предишна страница Следваща страница