Logo
Изграждане и поддръжка на уеб сайтове
За нас
Нашата визия
Последен проект
Осъществени проекти
Портфолио
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Създаване на уеб сайт ... Създаване на уеб сайт
Създаването на уеб сайтове – това е основното направление в дейността на Студио MyWeb от 2001 година. В нашето студио няма “твърда” архитектура на предлаганите решения и няма “готови” предложения (тип “визитка”, “промо-сайт”, “Интернет магазин”...). Ние не ползваме конвейерна технология – само индивидуален подход към всяка конкретна задача, а опита от осъществените проекти ни позволява да разработваме сайтове за всяка сфера от бизнеса. Създаване на уеб сайт
Достойнствата на уеб сайтовете разработени от Студио MyWeb
Дизайн на сайта - едно от явните достойнства на сайтовете, създадени в студиото.
Вие получавате качествено индивидуално оформление.
Вие получавате действително дизайн, възможност за използването на различни технологии на оформление и необходимите консултации!
Подробни консултации - това е особеност на студиото и задължително условие.
Само на основание на подробните консултации, нашите клиенти могат да получат представа за достойнствата и недостатъците на различните решения за сайт, окончателно планиране на изискванията към проекта, неговата функционалност и оформление. Достойнствата на уеб сайтовете разработени от Студио MyWeb
Маркетингов анализ
Невъзможно е създаване на ефективен сайт без маркетингов анализ на съществуващата ситуация в Интернет, спецификата на задачата и целевата аудитория на сайта. Трудно е да се определят ефективните действия по създаването на сайт, с цел привличане на необходимата целева аудитория. Поръчителят трудно може да направи избор, без подробни консултации по предлаганите решения. Ако Вие желаете да получите реален доход от бъдещия сайт, то за постигане на максимална ефективност е необходимо провеждане на маркетингов анализ на съществуващата ситуация, анализ на конкурентите ви в Интернет. Маркетингов анализ
Система за управление на съдържанието на уеб сайт
От 2001 година Студио MyWeb разработва система за управление на съдържанието на интернет сайтове. Провежда ме разработка на различни програмни решения за Интернет. Ние можем да реализираме всяка функционалност за вашият сайт. Можем да осигурим интегриране на системата за управление на съдържанието във всички ваши съществуващи процеси или програмни решения. Системата за управление на съдържанието е индивидуална за всеки сайт, защото функционалността на сайта трябва да отговаря на неговите цели, задачи, конкретната аудитория. Система за управление на съдържанието на уеб сайт
Дизайн на сайта
В Студио MyWeb с особено внимание се отнасят към разработката на дизайна на сайта. Ние се стараем да предоставим максимално ниво на качеството. На ваше разположение са всички технологии на оформлението – от рисунки “с ръка” до Flash анимации. Опита от голямото количество разработени проекти позволява да ви предоставим необходимия обем консултации. Ние искрено сме заинтересовани от високото качество на създадените от нас сайтовете - именно от нашето портфолио, за нас ще съдят бъдещите ни клиенти. Дизайн на сайта
Особености при разработката на дизайна в Студио MyWeb
Хората трудно сформират своите изисквания, не познавайки спецификата на такова сложно направление, като web дизайна. Формирането на “пожелания”, без предварителни консултации е трудна задача, водеща към сериозни грешки на стадии планиране или формиране на концепция. Често, това води до абстрактни изисквания, например “дизайна трябва да е изразителен...”, “дизайна трябва да е жив...”, “дизайна трябва да говори сам за себе си...” и т.н. Особености при разработката на дизайна в Студио MyWeb
Оптимизиране на сайт
Студио MyWeb извършва оптимизиране на сайтове за търсещи машини във всеки свой проект. В днешно време не съществува ефективно работещ сайт без предварително оптимизиране. В нашето комплексно решение, ние много отговорно подхождаме към въпроса за оптимизиране на сайта, основавайки се на резултатите от проведения анализ, разполагайки с точните данни и анализ на конкуренцията. Оптимизиране на сайт
Свилен Иванов