Logo
Изграждане и поддръжка на уеб сайтове
За нас
Нашата визия
Последен проект
Осъществени проекти
Портфолио
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Система за управление на съдържанието на уеб сайт
От 2001 година Студио MyWeb разработва система за управление на съдържанието на интернет сайтове. Провежда ме разработка на различни програмни решения за Интернет. Ние можем да реализираме всяка функционалност за вашият сайт. Можем да осигурим интегриране на системата за управление на съдържанието във всички ваши съществуващи процеси или програмни решения. Системата за управление на съдържанието е индивидуална за всеки сайт, защото функционалността на сайта трябва да отговаря на неговите цели, задачи, конкретната аудитория.
Системата за управление на съдържанието трябва да бъде интегрирана в съществуващите процеси на поръчителя, а също и удобна за персонала. Това е политиката избрана от нашето студио, при създаването на вътрешните технологии. Ефективността на тези технологии прави достъпни сложни програмни решения практически за всеки персонал с минимални познания на работата в Интернет.
Възможности на системата за управление на съдържанието » Осигуряване на единна системата за управление на съдържанието: Пълна функционалност за управление на сайта в единна система, което позволява отказването от други средства, програми или услуги на други организации. Пестене на време, изключване на разходите за поддръжка и обслужване на сайта. Единен интерфейс и принципи на работа; Достатъчен е само един интернет броузер; Управление на няколко проекта с единен интерфейс; Всички необходими за управлението сервизни функции; Обединение на различните задачи по управление на сайта в единна система за управление; Интеграция със съществуващите у вас програмни решения или база от данни; Автоматизация на публикуването на данни или синхронизация на данните на сайта; Оптимизация на системата за управление на съдържанието за обикновени потребители; » Обновяване на новини: Обновяване на блока за новини и анонси; Автоматизирано въвеждане на «Архив на новините»; Управление, сортиране и показване на новините на сайта; » Възможност за създаване на нови страници и раздели в сайта: Създаване на неограничено количество страници; Създаване на раздели и подраздели на сайта; Създаване на елементи в структурата за навигация на сайта; » Автоматизация на въвеждането на структурата и елементите за навигация на сайта; Вие редактирате само данните или тяхното разположение в сайта – системата сама следи за подреждането на елементите на навигацията по раздели; Автоматизирано внасяне на изменения за елементите на менюто на навигацията за всички страници от сайта, при редактирането на структурата; Автоматизирано създаване и изменение на елементите оформящи менюто; Автоматизирано създаване на “версия за печат”; Възможност за създаване на индивидуални шаблони с дизайн за разделите; Възможност за редактиране на названието на пунктовете от менютата, управление на тяхното изобразяване и разположение; » Дизайна и структурата на сайта са защитени от грешки на потребителя при използване на системата за управление: Управляват се само данните, без възможност за повреда на дизайна на страниците; Програмата за управление самостоятелно води организация на структурата на данните и файловете, оставяйки възможност потребителя да работи само със съдържанието с помощта на единен визуален интерфейс; Възможност за създаване, съхранение на резервно копие, възстановяване на данните от архива; Коментари, отметки, предупреждения за потребителя; » Визуално редактиране на информацията на страниците на сайта: Възможност за форматиране на текста – подравняване, удебелен текст, наклонен и т.н. Добавяне и подравняване на изображения в текста; Създаване и управление на допълнителни декоративни елементи за оформление; Създаване на връзки, управление на връзки, интерфейс за избор на страници или раздели от сайта, файлове, документи; » Управление на «библиотека от файлове» за възможно зареждане на файлове от сайта: Публикуване на файлове с различни формати; Управление на «библиотека от файлове» на сайта; Организация на връзките към файловете от всяка страница на сайта (от текста или изображения); Организация на сервизните функции за удобство на управлението на библиотеката от файлове (преглеждане, коментари, отметки, сортиране, добавяне, премахване); » Управление на «библиотека от файлове» за възможно зареждане на файлове от сайта: » Възможност за създаване на управляем каталог или Интернет-магазин: Автоматизирано въвеждане на структурата на каталога, редактиране, внасяне на изменения; Автоматизирано формиране на функционалните елементи (формуляри за заявки, сортиране...); Автоматизирано публикуване на данните (цени, описание и др.); Възможна интеграция със съществуващи бази от данни; » Обезпечаване на функции за поръчки от сайта: Създаване на кошница с поръчки, с последващо изпращане на поръчката от продукти; Организиране на автоматично изчисляване на стойността на продуктите, сформиращи поръчката; Включване на кошницата към платежната система; » Сбор на статистически данни за посещаемостта на сайта; Точни данни от собствена статистическа система; Статистика за отделните страници от сайта; Формиране на подробни отчети с разнообразни статистически данни; » Управление на достъпа до сайта: Създаване на няколко администратора за управление на сайта с определени права; Въможност за управление достъпа на посетителите към разделите на сайта (достъп чрез пароли); Единен интерфейс за управление на базовите потребители; » Възможност за използване на услугите на всеки хост-провайдер и смяна на хостинга: Използваните в системата за управление стандартни услуги и тарифни планове на хост-провайдера (позволява независимост от конкретните индивидуални настройки или програмни решения на хост провайдера); Възможност за бърза смяна на хост-провайдера; Възможност за смяна на всички пароли за достъп; Пълна независимост от разработчика; Поверителност на информацията; » Други възможности на системата за управление на съдържанието: Система въпрос-отговор; Управляеми форуми; Различни видове автоматизации (индивидуални за всеки клиент); Търсене в информацията на сайта (по каталог, по раздели); Динамични страници, динамичен избор на данни, сортиране на данни; Предоставяне на справочно-техническа документация, архиви, ръководство на потребителя; Разработка на индивидуална функционалност; » Други възможности на системата за управление на съдържанието: Система въпрос-отговор; Управляеми форуми; Различни видове автоматизации (индивидуални за всеки клиент); Търсене в информацията на сайта (по каталог, по раздели); Динамични страници, динамичен избор на данни, сортиране на данни; Предоставяне на справочно-техническа документация, архиви, ръководство на потребителя; Разработка на индивидуална функционалност;
Възможностите на системата за управление на съдържанието описани тук, не са пълни. Освен това, е възможна разработка на функционалност за управление на сайта според вашите изисквания; За всеки реализиран проект по създаване на сайт се предвижда провеждането на семинар с персонала на фирмата поръчител по методика на работа със Системата за Управление на Съдържанието. Всеки реализиран проект се предоставя на поръчителя заедно с техническата документация на компакт диск. Не се плащат никакви наеми, такси или други технически “връзки” към разработчика!!! Програмното решение на 100% се предоставя на поръчителя. Свилен Иванов
 
Предишна страница