Logo
Изграждане и поддръжка на уеб сайтове
За нас
Нашата визия
Последен проект
Осъществени проекти
Портфолио
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Контакти
Стилизация на изображения
Стремежът към индивидуално оформление, неповторимост на дизайна е естествен стремеж на фирмата в борбата за вниманието на целевата аудитория. Това е едно от условията, което ви позволява да се отделите от общата маса предложения, да ви запомнят задълго, да изглеждате по-добре и по-интересни от конкурентите, да бъдете познавани. В тази ситуация може да ви помогне стилизацията на изображенията. Цифровите технологии направиха достъпни високо качествените графични материали. А в някои случаи, качествения дизайн е възможен даже и при отсъствие на качествени фотографии (в смисъл редактиране на изображенията).
В резултат на извършената работа се получи стилизирано изображение, което е основата на композицията на некомерсиална разработка на сайта на дизайнера. Това е още един пример за индивидуален авторски стил на оформление. Зад всяко изображение стоят няколко десетки часа "ръчна" работа на дизайнера, което гарантира неповторимост и индивидуалност на графичното решение. Работата по създаването на такива изображения е технологически сложна и трудоемка, което не позволява достигането на подобно ниво от дизайнер с ниска квалификация.
 
Свилен Иванов
 
Предишна страница